ME

Lån

Det er viktig å ta opp lån. Lån er et produkt som folk kjøper og selger. Skal du låne penger til noen kan du godt gjøre det, men begynner du å låne penger til forskjellige parter i en kommersiell setting må du ha lisens eller på andre måter tillatelser til å drive med utlån av penger. Det koster penger å drive med utlån da lånene skal markedsføres, folk skal behandle dem, osv. På denne måten vil du se at lån ofte ligger over bankenes lånerente.

Det er jo slik at de som låner deg penger, om dette er en bank eller en annen institusjon også låner penger et sted. Veldig få har penger som kan lånes ut uten at de har penger et annet sted også. Det er slik det hele henger sammen. Om man skulle tjene penger på alle de pengene man selv har spart opp vil det nødvendigvis ikke vært det mest optimale. Du kan tjene mye penger om du kan låne penger til 5% og bruke dem på noe som gir deg en 10-15% avkastning. Da kan du tjene mye mer penger hvis du låner penger enn om du kun bruker dine egne penger.