Avrusning

Rusbehandling i utlandet for alle

Rusbehandling i utlandet for alle

Alle som selv har vært rusavhengige eller er pårørende til en rusavhengig, vet hvor stor belastning dette kan være for den enkelte, på familielivet og livskvaliteten generelt. Det er derfor naturlig å se etter behandlinger, som kan hjelpe den avhengige på god vei, enten om det gjelder deg selv eller om du er pårørende til en rusavhengig. Her kan du lese mer om rusbehandling i utlandet. Det er for alle. 

Rusbehandling og avrusning i utlandet 

Det finnes noen fordeler ved å gjennomgå et behandlingsforløp for rusavhengighet i utlandet. Det er mange rusavhengige som trenger avstand, både fysisk og psykisk, til det livet de har hjemme – og da kan et utenlandsopphold være en velkommen distraksjon fra hjemmemiljøet, samtidig som det bidrar til å gi en helt ny opplevelse, som ikke har noen forutgående konnotasjoner til hjem eller familie. Mange synes også det er behagelig, med et lite sceneskifte, at man kommer ut i verden og starter på en ny frisk. Blant annet av disse årsaker, kan det være veldig positivt å foreta rusbehandling i utlandet, fremfor i kanskje mer kjente rammer for den rusavhengige. Noen trenger litt plass og avstand, og et forløp i utlandet kan bidra til å gi plass til nettopp dette. Dette utelukker også- og reduserer riskoen for at man skulle treffe på kjente eller bekjente i behandlings-sammenheng. 

Til gjengjeld kan man ofte være litt redd for at man får problemer med kultur eller språk, når man velger et behandlingsforløp i utlandet. Det viktigste for mange er allikevel at oppholdet er diskret – rusavhengighet er nemlig preget av stort hemmelighold for mange, og det er derfor viktig å velge en aktør som har fokus på dette. Dette kan du lese mer om på https://www.heimveg.no/

Fokus på diskresjon

Det er stort fokus på diskresjon med behandlingsforløp i utlandet med Heimveg. Her er de gode samtalene også i fokus, å finne kjernen til problemene så man kan komme helskinnet ut på den andre siden. Dette kan være en god løsning for deg, som sliter med rusavhengighet.